فارس گزارش داد:اعتراض شاعران تبریز به تغییر نام میدان فردوسی سلماس/ انقلابی تر از فردوسی نداریم

فارس گزارش داد:اعتراض شاعران تبریز به تغییر نام میدان فردوسی سلماس/ انقلابی تر از فردوسی نداریم

شد.در ابتدا رضا شیبانی دبیر شعرآورد با اشاره به اینکه هوای برفی و خیابان‌های بسته هم مانع حضور شاعران نشده است گفت: شرمنده شما هستیم که حتی در بدترین شرایط جوی هم فرهنگ ایرانی را تنها نمی‌گذارید و بیش از پیش در برابر این همه مهربانی احساس وظیفه می‌کنیم.شیبانی با…