آذربایجان و آران در کتب درسی دبیرستان

۱ شهریور, ۱۳۹۴
آذربایجان و آران در کتب درسی دبیرستان

مباحثات قلمی گرمی اتفاق افتاده و در این بین رسول زاده سعی می کرد دوستان سابق ایرانی اش را به حسن نیت خود و همکارانش در حزب مساوات جلب نماید.

به هر حال داستان پیچیده انتخاب نام آذربایجان برای کشوری در شمال رود ارس پس از سالها همانطور که از ابتدا سنجیده شده بود باعث سوءتفاهم های بسیاری می شود که روابط سیاسی را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. این حادثه مهم تاریخی به تازگی وارد کتب درسی دبیرستان نیز شده است.

کتاب تاریخ ایران و جهان 2 مقطع متوسطه در دو صفحه به خلاصه ای از تاریخچه آذربایجان، آران و چگونگی تغییر نام آن دست زده است تا دانش آموزان بتوانند آشنایی کلی ای با موضوع پیدا کنند.