باکو بر عدم انطباق موضعش درقبال سوریه با ایران و روسیه تاکید کرد

 گفت : « وضعيت در سوريه خيلي پيچيده و وخيم است و مفهوم واحدي ندارد.»معاون وزيرخارجه جمهوري باکو گفت : « موضع باکو درباره مساله سوريه مبتني بر چند اصل است که نخستين آن، تماميت ارضي سوريه مي باشد. اين موضوع براي جمهوري آذربايجان، از مسايل مهم است. دومين موضوع،…

گرامیداشت دو هزارمین سال تاسیس شهر ایرانی دربند در روسیه

تاریخی آمده است که وقتی پتر کبیر، تزار روسیه در قرن هفدهم میلادی دربند را که جز قلمرو ایران بود فتح کرد به جای خوابیدن در کاخ تزار، در گودال یک سنگر خوابید که بعدها به یک بنای یادبود محلی تبدیل شد.فاطیما گامزاتووا، تاریخدان محلی با اشاره به این بنای…

سناریوهای پاتک روسی در اوکراین

سناریوهای پاتک روسی در اوکراین

 غرب گرا تضعیف و عملا سیاست از روندهای معمولی بیرون گشت. در این شرایط ویکتور یانوکویج، رئیس جمهور اوکراین پس از امضای قرارداد مصالحه با محتوای ‎ْ‎‎‏کاهش اختیارات رئیس جمهور، برگزاری انتخابات زود هنگام‏، تشکیل دولت وحدت ملی با فشار مخالفان و گروه های سیاسی و شبه نظامی پایتخت کشور…